Tác giả: Dân Thủ Đức

Tôi là dân Thủ Đức. Thích khám phá những nơi đẹp, vui, nhiều món ăn ngon. Tôi cũng hay cài web dạo, bán hosting, VPS dạo. Hãy ủng hộ tôi!